Digi kamp
KEŞ
FET

sıkça sorular sorular

Bu yarışmaya;

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na veya Borçlar Kanunu’na göre göre teşkil edilmiş Türkiye’de yerleşik şirketler,
 • Yurtdışında faaliyet gösterse dahi sahibi ya da en az %51 ortağı,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu/Borçlar Kanunu’na göre kurulmuş Türkiye’de yerleşik şirketler olan yabancı şirketler,
 • Üniversitelerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.

Sektör ayrımı yapılmaksızın her şirket yarışmanın amaçlarına hizmet edecek projeleriyle yarışmaya katılabilir.

Tüm lisans bölümlerinden mezun girişimciler yarışanın amaçlarına hizmet edecek projeleriyle yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının belirlenen kapsamın dışına çıkmaması
 • Başvurunun/tasarımın/ürünün kavramsal ve teknolojik yaklaşım düzeyi
 • Başvurunun/tasarımın/ürünün özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi
 • Başvurunun/tasarımın/ürünün uygulanabilirlik düzeyi ve üretime geçme kapasitesi
 • Nihai ürünün kullanım alanı önerilerine uygunluğu
 • Nihai ürünün niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.
 • Nihai ürünün iş değeri (business value)
 • Nihai ürünün kullanıcı deneyimi
 • Nihai ürünün etkisi, potansiyeli ve sürdürülebilirliği
 • Nihai ürünün değiştirdiği ya da geliştirdiği konuda sağladığı kolaylık; zaman, kaynak ve işgücü konularında getirdiği tasarruf 

Ticaret Bakanlığı, Yarışma başvurusu gerçekleştirilen ve dereceye giren çözümleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında çözüm veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Yarışma Başvurusunu gerçekleştirenin/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde Ticaret Bakanlığı’nın bu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği Ticaret Bakanlığı’na derhal bildirmeleri zorunludur.

Yarışmanın ilk aşamasını geçerek son 15’e kalan proje sahiplerinin, son aşama için gerekli hazırlıkları yapmasına katkı sağlamak amacıyla 5.000 TL katkı payı verilecektir. Katkı payı ödemeleri yarışmanın sonunda yapılacaktır.

Ayrıca, yarışmada son 15 proje arasında kalmaya hak kazanan proje sahipleri, Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye tarafından oluşturulan bir girişimcilik ve mentorluk programına katılmaya hak kazanacaktır. Bu program kapsamında; proje sahiplerinin iş modellerini geliştirmeleri ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeleri, prototiplerini geliştirmeleri, test süreci metodlarını pratiğe dökmelerinin ve test süreçlerinin desteklenmesinin yanı sıra, 1-1 mentorluk seansları ile fikir alışverişinde bulunmaları ve networklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Yarışmada son 3 finalist proje arasında kalmaya hak kazanan proje sahipleri, dijitalleşme becerilerini artırabilecekleri, sınırlarını aşarak küresel pazarlarda etkin bir aktör haline gelmelerini amaçlayan Facebook tarafından düzenlenen “Sınırlarını Aşan Kobiler” Eğitim Programına katılmaya hak kazanacaklardır.

Her bir katılımcı, kendi çözümüne ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olarak kalacaktır. Fikri mülkiyet hakları yarışma dolayısıyla Ticaret Bakanlığına geçmez. Ancak, Ticaret Bakanlığı, Yarışma başvurusu gerçekleştirilen ve dereceye giren çözümleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında çözüm veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Yarışma Başvurusunu gerçekleştirenin/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde Ticaret Bakanlığı’nın önceki cümlede sayılan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği Ticaret Bakanlığı’na derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir.

X. Ticaret Bakanlığı, yarışmaya katılan ve başarılı olan çözümleri satın alma girişiminde bulunabilir. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Ön Alım Hakkı” vardır.  Yani yarışmacı yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 6 ay içinde ürününü üçüncü bir kişiye satmak isterse Ticaret Bakanlığı’nın bu ürünü öncelikli olarak satın alma hakkı vardır. Ticaret Bakanlığı’nın ön alım hakkı bulunan ilk 6 ay içerisinde Bakanlık tarafından fiyat yüksekliği veya herhangi bir nedenle kabul edilemeyen çözümlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Ancak üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kılınması için muvazaa yapılmışsa, Ticaret Bakanlığı’nın, bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakkı vardır.

Evet, bir şirket/ bir kişi birden fazla projeyle yarışmaya başvurabilir. Ancak yarışmaya katılan projenin başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Ticaret Bakanlığı tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

Yarışma konuları

Yarışma konuları

Ticarette rekabet gücümüzü artıracak çözümlerinizi bekliyoruz.

Devamını Oku
Değerlendirme süreci

Değerlendirme süreci

İki aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda en iyi fikirleri belirleyeceğiz.

Devamını Oku
Ödüller

Ödüller

Girişimcilerimize yarışma aşamalarında sağladıkları ilerlemeyle orantılı olarak çeşitli ödüller veriyoruz.

Devamını Oku
<strong>PLATİN SPONSOR</strong> GOOGLE

PLATİN SPONSOR GOOGLE

Devamını Oku
<strong>ALTIN SPONSOR</strong> TURKCELL

ALTIN SPONSOR TURKCELL

Devamını Oku
<strong>ALTIN SPONSOR</strong> TRENDYOL

ALTIN SPONSOR TRENDYOL

Devamını Oku
<strong>GÜMÜŞ SPONSOR</strong> FACEBOOK

GÜMÜŞ SPONSOR FACEBOOK

Devamını Oku

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YARIŞMASI TAKVİMİ